Privacy
statement

Over OMG

OMG bestaat uit de besloten vennootschappen OMG BV en OMG/Netdirect BV, werkzaam onder de handelsnamen Online Marketing Group (afgekort OMG), statutair gevestigd te Utrecht aan de Atoomweg 63.

Dit privacy statement is van toepassing op al uw downloads en aanmeldingen die tot stand zijn gekomen via OMG.nl. Daarnaast is dit privacy statement van toepassing op de nieuwsbrief van OMG, op uw bezoek aan de website en eventuele andere kanalen van OMG.

OMG legt in het kader van haar dienstverlening uw gegevens vast en gebruikt deze voor meerdere marketingdoeleinden zoals haar nieuwsbrief.Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)


Het is voor OMG enorm belangrijk dat uw gegevens op een zo correct mogelijke wijze en met grote zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om die reden houdt OMG zich aan de regels die worden gesteld door de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).

Doel verwerking persoonsgegevens OMG legt in het kader van haar dienstverlening uw gegevens vast en gebruikt deze voor meerdere doeleinden. Uw gegevens worden gebruikt om u als nieuwsbriefabonnee op de hoogte te houden van nieuws dat wordt aangeboden via OMG. Hierbij houdt OMG zo veel mogelijk rekening met uw voorkeuren, voor zover deze bij ons bekend zijn.Website

OMG houdt algemene gegevens bij met betrekking tot het bezoekersgedrag. Dit gebeurt via eigen statistieken alsmede via Google Analytics. Het doel van het volgen van dit gedrag is om de website te kunnen optimaliseren naar de wensen van de bezoeker.

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde cookies, welke eveneens worden ingezet om uw gebruikersgemak te optimaliseren. Dit zijn eenvoudige kleine bestandjes die op uw computer worden geplaatst, waarin gegevens worden opgeslagen met betrekking tot uw bezoekgedrag. Deze cookies worden o.a. gebruikt om laatst bekeken titels bij te houden.

Naast eigen cookies wordt tevens een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen maar alleen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien gewenst kunt u via uw browser de acceptatie van cookies uitschakelen. Dit heeft echter wel als gevolg dat bepaalde gekoppelde functionaliteiten niet meer werken op de site en via eventuele andere kanalen van OMG. Het merendeel van de functionaliteiten zal echter ook zonder cookies goed blijven werken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie.

Cookies en pixeltags worden gebruikt om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de website en nieuwsbrief, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om de website en nieuwsbrief te verbeteren.Sociale media en advertenties

Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze Sites via sociale media te delen. Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze Sites. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/of kunt u geen content delen via sociale media.Nieuwsbrief

OMG verstuurt geregeld een gratis nieuwsbrief aan bezoekers die zich hiervoor hebben ingeschreven. Hierbij worden alleen gegevens gebruikt die u vrijwillig heeft afgegeven tijdens inschrijving, verrijkingsacties, aanvragen en eventuele andere momenten.Informatie over gegevensverwerking


In het kader van de dienstverlening legt OMG gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik van de diensten van OMG.De volgende gegevens kunnen vastgelegd worden:

– Naam, adres, organisatie, emailadres, functie, telefoonnummer
– Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jouBeveiliging persoonsgegevens

OMG zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.Bewaartermijn persoonsgegevens

OMG bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Uw privacyrechten U kunt uiteraard te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Dit kunt u schriftelijk doen, maar dit kan ook via de site van OMG. De nieuwsbriefuitschrijving kan gemakkelijk geregeld worden via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door contact op te nemen via de button ‘Neem contact op’ op de site. Schriftelijk kunt u zich richten tot het volgende adres:

OMG B.V.
Atoomweg 63
3542AA Utrecht

OMG zal zo snel mogelijk (in ieder geval binnen twee weken) op uw verzoek reageren.

OMG heeft in het kader van de nieuwe privacy richtlijnen van de AVG een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen die het proces bewaakt. De Functionaris Gegevensbescherming is te alle tijde beschikbaar voor aanvullende vragen via privacy@omg.nl.

•  Informatie en inzage: Je hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
•  Rectificatie: Wanneer je denkt dat we incorrecte gegevens van jou hebben, kan je ons dit laten weten. Wij passen de gegevens dan aan.
•  Vergetelheid: Persoonsgegevens die wij van jou hebben kan je door ons laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
•  Beperking: Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
•  Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
•  Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
•  Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Informatie over gegevensverwerking

Op de site en mogelijk ook via andere kanalen van OMG treft u links aan naar andere websites. OMG draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door dergelijke partijen. Lees hiervoor het privacy statement van deze partijen.Informatie over gegevensverwerking

OMG behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen indien daar aanleiding voor bestaat. Dergelijke wijzigingen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang worden aangebracht. We raden u dan ook aan om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om volledig op de hoogte te blijven.

OMG maakt in haar e-mails gebruik van meetpixels voor analystische doeleinden.Blijf op de hoogte met de OMG nieuwsbrief

VinkjeBedankt, vanaf nu houden wij je op de hoogte.© 2024 Online Marketing Group B.V.             Algemene voorwaarden   |  Privacy
© 2024 Online Marketing Group B.V.

Algemene voorwaarden

Privacy