Logo Bladen.nl | OMG

Win je naam in Chocoladeletters

Achtergrond
Bladen.nl is een website waarbij consumenten (proef)abonnementen op kranten en tijdschriften kunnen aanvragen. In de wekelijkse nieuwsbrief wordt een actie uitgelicht waardoor de abonnees op de hoogte blijven van de beste aanbiedingen. Om meer abonnees te werven is een campagne ontworpen om nieuwsbriefinschrijvingen te genereren.

Doelstelling
1.500 nieuwsbriefabonnees werven

Campagne

Het concept
“Win je naam in chocoladeletters”. Met deze gedachte hebben we een e-mail gemaakt waarmee we leads gingen werven voor de nieuwsbrief van Bladen.nl.

Design e-mail
De incentive stond centraal in deze wervingsmail. Daarom werd de naam van de ontvanger door middel van een font en de juiste kleur in chocoladeletters getoond. Zo sprak de prijs nog extra tot de verbeelding. Om de ontvanger nog meer in de Sinterklaassferen te brengen is op de achtergrond en onderaan de mail gebruik gemaakt van Sinterklaasbeelden.Bladen.nl | Sinterklaas mailing | OMG
De actie die de ontvanger moest doen is in deze mail erg duidelijk gebracht. Daarom was er weinig tekst nodig en sprak het design voor zichzelf.

Design landingspagina
De e-mail linkte door naar een landingspagina op Bladen.nl. Voor deze campagne was er een speciale actiepagina gemaakt zodat men zich in kon schrijven voor de nieuwsbrief. En natuurlijk om kans te maken op deze mooie prijs. Op de pagina zijn elementen teruggebracht uit de e-mail zoals de mijter, de staf en het boek. Om kwalitatieve leads te werven (en de inschrijvingen voor te bereiden op de nieuwsbrief van bladen), is een korte tekst toegevoegd over wat de inschrijver kan verwachten van de nieuwsbrief van Bladen.nl.

Je kon je naam in chocoladeletters winnen door middel van je in te schrijven met je e-mailadres. Ook werden voornaam, tussenvoegsel en achternaam gevraagd.

Bladen.nl | Chocolade letter actie | OMG

Resultaat
Binnen een looptijd van maar 7 dagen hadden ruim 1.500 consumenten zich ingeschreven voor deze nieuwsbrief. De mail waarin bekend gemaakt werd wie de prijs had gewonnen, heeft een openpercentage van 57% bereikt.

Meer weten over deze case?
Letty de Nijs / Creatief directeur
+31 (0)30 750 4015
letty.denijs@omg.nl

Online abonneewerving - Ook voor u?

Online marketing voor abonneewerving is mooi, maar het moet wel wat opleveren. Wilt u weten hoe OMG/Netdirect voor u nieuwe abonnees kan werven?