Logo AOGAchtergrond
AOG school of management is onderdeel van de stichting Academische Opleidingen Groningen. Opgericht door het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen in 1988.

De opleidingen van AOG worden door heel Nederland georganiseerd. Het opleidingsinstituut biedt veel verschillende leergangen aan. Van bedrijfskunde naar leiderschap tot psychologie. Ook biedt AOG diverse Masterprogramma’s aan.

Doel campagne
In deze campagne zijn per mailing verschillende doelstellingen geformuleerd, in volgorde van prioriteit voor de klant:

  • Traffic naar de website genereren
  • Brochure downloads
  • Aanmeldingen voor een informatiebijeenkomst

Beschrijving campagne
Om zoveel mogelijk leads te werven zijn de doelstellingen in het Fogg model geplaatst.

Per doelstelling is een mailing verstuurd. De eerste mailing had als doel om de ontvangers naar de website te leiden. Hiermee werd er zoveel mogelijk traffic gegenereerd.

De tweede mailing was gericht aan de ontvangers die de eerste mailing geopend en geklikt hadden. Doel van de mailing was het aanvragen van een brochure.

De derde mailing is verzonden aan iedereen die vanuit de tweede mailing een brochure had aangevraagd. Deze ontvangers hebben voldoende commitment getoond om ze in deze mailing uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst.fogg_campaign_AOG_klein

Het Fogg model in het kort
Onze motivatie is nooit constant. Op sommige momenten zijn we gemotiveerder om iets te doen dan op andere momenten. Professor B.J. Fogg heeft een gedragsmodel ontwikkeld die OMG verder uitgedacht heeft op basis van e-mailmarketing.

Het model geeft aan dat de doelstelling moet horen bij het juiste motivatiemoment. Zo heeft het geen zin om iemand te vragen zich in te schrijven voor een informatiebijeenkomst wanneer er een lage motivatie is. Dan is het meer geschikt om ze naar de website te leiden.

Resultaat
De gemiddelde openrate was 28% en de clickrate 5,5%, hoger dan de benchmark van een 23,3% openrate en clicrate van 4,5%.

De derde mailing had een openrate van 40% en een clickrate van 11%. De hoogste open- en clickrate van de gehele campagne. De inzet van het Fogg model en daarmee het in kaart brengen van motivaties van de doelgroep is hiermee succesvol aangetoond.

Meer weten?Brendan2_over
Brendan Brouwer
Commercieel Directeur
030 750 4000
brendan.brouwer@omg.nl