B2B marketeers: grijp je kans met neuromarketing!

20 jun 2017

De kennis uit neuromarketing technieken wordt tot nu toe veelal toegepast in de B2C markt. neuromarketing in e-mailDenk aan de websites van Booking.com, Bol.com of Amazon. Onderzoek heeft echter aangetoond dat er ook grote kansen liggen bij zakelijke markt!

Eveline van Zeeland-van der Holst is hierover aan het woord in het artikel van Customer Talk. Zij is docent en onderzoeker neuromarketing aan de Fontys Hogeschool Marketing en Management. Daarnaast is ze in een gevorderd stadium van haar promotieonderzoek over de rol van vertrouwen in het B2B-koopproces aan de Universiteit Twente.

Eveline legt uit dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de combinatie tussen B2B-marketing en neuromarketing, omdat er altijd vanuit werd gegaan dat B2B-klanten rationeel en bewust handelen. De methode van neuromarketing gaat dan niet op, omdat deze methode zich juist richt op het bestuderen en in kaart brengen van onbewuste en irrationele processen.

Maar.. het blijkt dat de B2B-klant helemaal niet zo rationeel is als we altijd hebben gedacht. Ook B2B klanten zijn mensen en worden net als iedereen beïnvloed door onbewuste processen. Dit betekent dat neuromarketing onderzoek ook toepasbaar is binnen een B2B-context. Tot nu toe is Eveline één van de eersten die binnen deze context actief neuro-onderzoek promoot.

Meer weten?
Lees het hele artikel van Customer Talk en ontdek de interessante visie van Eveline over de werking van neuromarketing binnen een B2B-context.

Lees verder